Reglament1. La cursa està oberta a tothom que accepti aquest reglament, sempre que la inscripció s’hagi fet correctament i dins del termini establert. Es permetrà la inscripció i/o participació als menors de 16 anys i els menors d’edat; només en cas que presentin un justificant dels pares o tutors legals.

2. La sortida de la marató s’efectuarà a les 8:30 del dia 21 de septembre de 2014 al pavelló municipal d’esports i els participants disposaran de 5 hores des de l'inici de la prova per realitzar el recorregut. Qui arribi després de les hores fixades no constarà a les classificacions de l’organització. Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat.

3. Categories: 

HOMES i DONES

 Sènior, per a participants d’entre 18 i 39 anys.

 Veterans, per a participants entre 40 a 49 anys.

  Màsters, a partir de 50 anys.

4. Rebran trofeu els tres primers atletes masculins i les tres primeres atletes femenines de la cursa. El primer atleta masculí i la primera atleta femenina de cada categoria.

5. Els trofeus atorgats no seran acumulables, és a dir, un o una participant només tindrà dret a l’obtenció d’un trofeu.

6. Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret d’ajornar-la o fins i tot anul·lar-la si ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova no obligarà l’organització a retornar als participants l'import abonat per la inscripció.

7. L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o dels que puguin ocasionar a altri.

8. L’organització entén que la signatura del formulari d’inscripció per part del participant significa que aquest està en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que se’n puguin derivar.

9. Hi haurà 5 avituallaments sòlids i líquids al llarg del recorregut per a la marató, 3 durant el recorregut i el de sortida/arribada.

10. Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i d’arribada, així com durant l’itinerari.

11. Per al bon funcionament de la prova hi haurà controls de l’organització al llarg del recorregut per garantir la totalitat del trajecte per part dels corredors.

12. Es obligatori l'us del xip (SPORTIDENT) i que tots els corredors que facin la marató passin per tots els punts de control inclòs el control de sortida per a no ser desqualificat. Cal retornar tots els xips en finalitzar la cursa.

13. L'itinerari estarà marcat amb la senyalització adequada. Abans d’iniciar la cursa s’informarà els corredors del tipus de senyalització amb què es trobaran.

14. El tram de camins asfaltats estarà obert al trànsit (a banda d’excepcions puntuals fixades per l’organització). Caldrà respectar doncs les normes de trànsit i senyals de circulació.

15. El dorsal haurà d’estar sempre visible ja que es necessari que els organitzadors el puguin validar. Així doncs, qui no el dugui en aquestes condicions quedarà exclòs de les classificacions finals.

16. L’organització podrà desqualificar de la prova els participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut, així com els que hagin comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de la prova.

17. L’organització també es reserva el dret de poder desqualificar qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. En aquest sentit l’organització prendrà mesures per tal de deixar intacte l’entorn i recollirà totes les escombraries que pugui generar el pas dels participants.

18. Qualsevol atleta desqualificat de la cursa pels motius esmentats anteriorment, que vulgui seguir el recorregut fixat, ho farà sota la seva responsabilitat.

19. Els participants que abandonin la prova hauran d’informar immediatament a l’organització.

20. L’organització es reserva el dret de modificar l'itinerari i l’horari si ho considera oportú, amb l’autorització de l’autoritat competent i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al participant o per causes de força major. Els participants hauran de seguir les indicacions de l’organització així com dels senyals que aquesta hagi establert.

21. L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions per motius de seguretat.

22. Les reclamacions es faran per escrit una vegada s’hagi acabat la cursa. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

22. La inscripció serà limitada i es tancarà en arribar a 200 participants.

23. Les inscripcions es tancaran el dia 17 de septembre de 2014 a les 24.00 h.

24. El preu de la inscripció serà: 

13€ pels federats i 16€ pels no federats. Més 2€ pel lloguer de xip Sportident.

25. El repartiment de dorsals s’efectuarà el mateix dia de 07:15 a 8:15 hores.

26. El pagament de la inscripció es farà efectiu per transferencia bancaria. La inscripció es podrà fer efectiva a través d’internet seguint els passos indicats http://cursatinensabenifassa.blogspot.com.es

27. La participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. Qualsevol incidència serà resolta per l’organització

28. És obligatori ensenyar el DNI i la llicència federativa en vigor, en cas de tenir-ne, a l'hora de recollir el dorsal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario